Pravilnik nagradne igre "13. rođendan"

KLASA: UP/I-460-02/24-01/99 

URBROJ: 513-07-21-01-24-2     

Zagreb, 20. ožujka 2024.

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) tvrtka Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„13. rođendan“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „13. rođendan“ je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim, uslužnim i ugostiteljskim objektima trgovačkog centra Portanova u razdoblju od 1.4.2024. od 9 sati do 21.4.2024. u 18 sati. Nagradna igra ima 1 izvlačenje i 1 dobitnika.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova: www.portanova.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani republike Hrvatske koji u razdoblju od 1.4.2024. od 9:00 sati do 21.4.2024. do 18:00 sati uz predočenje računa od kupovine obavljene za vrijeme trajanja nagradne igre, bez obzira na iznos, iz bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova na Info pultu centra preuzmu kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri, ispravno ga popune s osnovnim podacima: ime, prezime, adresa i dopunskim podacima: telefon i e-mail adresa i kupon ubace u za to predviđenu kutiju koja se nalazi na Info pultu trgovačkog centra Portanova. Dobitnik će biti izvučen 21.4. u 18:10 na javnom izvlačenju u Portanovi. Dobitnik će biti objavljen na www.portanova.hr.

Članak 5.

Ova nagradna igra ima 1 izvlačenje.

Dobitnik će biti izvučen 21.4. u 18:10 na javnom izvlačenju u Portanovi. Dobitnik će biti objavljen na www.portanova.hr.

Članak 6.

Svaki sudionik u kutiju s nagradnim kuponima može ubaciti neograničen broj kupona za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o., Svilajska 31a, Osijek sa svojom užom obitelji.

Članak 8.

Nagrada se sastoji od sljedećeg:

1 x poklon bon u vrijednosti 300 eura trgovine Baby center u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 200 eura trgovine CCC u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Dona u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Europa 92 u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Galeb u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Galileo u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 200 eura trgovine Heta u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Krona u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Levi's u trgovačkom centru Portanova

1 x promo kupon za igru na automatima za igre na sreću u vrijednosti 100 eura u Luckia Casino u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 200 eura trgovine Mi Store u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Office Shoes u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 200 eura trgovine Optika Anda u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Pepco u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 200 eura trgovine Polleo Sport u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Skechers u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine s.Oliver u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 200 eura trgovine Springfield u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Tedi u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 100 eura trgovine Tom Tailor u trgovačkom centru Portanova

1 x poklon bon u vrijednosti 200 eura trgovine Top Shop u trgovačkom centru Portanova

Ukupni nagradni fond ovime iznosi: 3.000 eura

Članak 9.

Izvlačenje će biti javno, u prostoru priređivača, u trgovačkom centru Portanova na adresi Svilajska 31A, 31 000 Osijek, a ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu:

Vlatka Šimunović – predsjednik

Mirjana Meter - član

Mario Alagić – član

Nakon izvlačenja bit će napisan zapisnik.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 10.

Ime dobitnika bit će objavljeno na službenoj stranici trgovačkog centra Portanova u roku od 5 dana od izvlačenja. Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi i to u roku osam dana od dana izvlačenja.

Članak 11.

Dobitnik nagradu može podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti. Dobitnik ima pravo i na naknadni rok ne kraći od 8 i ne duži od 15 dana od primitka obavijesti.

Članak 12.

Maloljetnici mogu osvojiti i primiti nagradu u prisutnosti svog zakonskog staratelja te pod uvjetima koje određuju propisi.

Članak 13.

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka iz čl.11., prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 14.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitniku. Dobitnik je u obvezi u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

Članak 15.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova.

Članak 16.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i budu objavljena na službenim web stranicama trgovačkog centra Portanova. Sudionici nagradne igre se izričito slažu i ovlašćuju Priređivača nagradne igre da prikuplja i obrađuje osobne podatke koje sudionici navedu u svrhu provođenja nagradne igre.

Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom, a prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, te Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Članak 17.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.

Path 5