Uvjeti korištenja Portanova poklon kartice

1. Područje primjene
1.1 Ovi uvjeti korištenja poklon kartice („Uvjeti“) primjenjuju se na bilo kojeg kupca („Kupac“) i bilo kojeg imatelja („Imatelj“; Kupac i Imatelj zajedno također kao „vi“) ove poklon kartice („Poklon kartica“). Kupnjom i/ili posjedovanjem Poklon kartice slažete se s ovim Uvjetima.
1.2 Poklon karticu za Trgovački centar Portanova izdaje Amplitudo d.d. sa sjedištem u Osijeku, Gundulićeva 5, putem pružatelja tehničkih usluga, Giftify SA, Cantersteen 47, 1000 Bruxelles, Belgija, koristeći njegovo tehničko sučelje.
1.3 Poklon kartica se izdaje i kupuje samo u navedenoj valuti. Poklon kartica mora se kupiti u zakonskoj valuti plaćanja zemlje u kojoj je izdana, a to je Euro (EUR).
1.4 Nakon početne kupnje na Poklon karticu se ne mogu dodati nikakva dodatna sredstva, osim u slučaju da trgovac izvrši povrat transakcije na Poklon karticu. Ovi uvjeti dostupni su putem interneta na portanova.giftify.me. Kopiju ovih uvjeta možete zatražiti u bilo koje vrijeme tijekom trajanja ovog ugovora.
1.5 Poklon kartica nije regulirani proizvod i stoga ne podliježe propisima o elektroničkom novcu ili propisima o platnim uslugama.

2. Definicije
2.1 „Poklon kartica“ podrazumijeva proizvod koji se sastoji od unaprijed plaćene kartice, ponuđen u skladu s ovim uvjetima korištenja.
2.2 „Kupac/Imatelj“ odnosi se na ugovornu stranu koja potražuje ili stječe Poklon karticu i koristi je. Imatelj kartice može, ali i ne mora biti kupac kartice.
2.3 „Prodavač“ ili „trgovački centar“ odnosi se na različite objekte u kojima se pružaju usluge imateljima Poklon kartica i koji su ovlašteni prihvatiti Poklon kartice.
2.4 „Ograničena mreža“ podrazumijeva odabrane objekte prema članku 2.3.

3. Kupnja i uplata sredstava na Poklon karticu
3.1 Ako je Poklon kartica kupljena u trgovačkom centru, maksimalni iznos koji se može uplatiti na karticu bez provjere identiteta nositelja kartice je 200 EUR. Sredstva na Poklon kartici bit će dostupna za korištenje do 12 mjeseci nakon uplate.
3.2 Ako je Poklon kartica kupljena putem interneta, maksimalni iznos koji se može uplatiti na karticu bez provjere identiteta nositelja kartice je 200 EUR. Poklon kartica će zahtijevati aktivaciju prije upotrebe, a ova se aktivacija mora obaviti u roku od 3 mjeseca od kupnje. To se može učiniti na Info pultu Portanove (na automatu za izdavanje kartica) ili na internetskoj stranici portanova.giftify.me unosom broja vaše Poklon kartice i reference narudžbe koja će vam biti poslana e-poštom.
3.3 Za uplatu sredstava na Poklon karticu morate koristiti kreditnu ili debitnu karticu koju je izdala regulirana financijska institucija.
3.4 Kada se sredstva uplaćuju na vašu Poklon karticu, plaćanje će se izvršiti u istoj valuti u kojoj je vaša kreditna ili debitna kartica.
3.5 Možemo odbiti izdati ili prodati Poklon karticu, bez ikakvog obrazloženja i bez mogućnosti da kupac za nju traži naknadu.

4. Korištenje Poklon kartice
4.1 Poklon karticu može koristiti imatelj kartice ili je može dati drugoj osobi (novi imatelj kartice) koja je Poklon karticu primila na dar. Prilikom predaje Poklon kartice, kupac je dužan upoznati novog imatelja kartice s ovim uvjetima korištenja.
4.2 Poklon kartica namijenjena je isključivo za korištenje u trgovinama i prodajnim mjestima Trgovačkog centra Portanova te isključivo za transakcije koje se provode u nazočnosti imatelja Poklon kartice.
4.3 Vaš će se saldo smanjiti za iznos svake kupnje koju izvršite.
4.3.1. Ako bilo koja kupnja premašuje dostupna sredstva ili ograničenja kartice, preostali iznos kupnje možete platiti drugim načinom plaćanja koji trgovina prihvaća (kreditna kartica, gotovina itd.) pod uvjetom da trgovac prihvaća kombinirani načina plaćanja.
4.3.2. Dodatna sredstva se ne mogu dodati na Poklon karticu nakon kupnje.
4.4 Poklon kartica nije debitna kartica s bankovnim računom. Na sredstva uplaćena na Poklon karticu neće se obračunavati kamate.
4.5 Svoju Poklon karticu ne možete koristiti za:
4.2.1. unaprijed odobrena obročna plaćanja
4.2.2. transakcije izvan Trgovačkog centra Portanova
4.2.3. online transakcije, čak ni na internetskim stranicama trgovaca Trgovačkog centra Portanova,
4.2.4. gotovinske transakcije, uključujući gotovinske otplate, bankovne isplate, poštanske transfere, putničke čekove, strane valute ili devizne transakcije, ili
4.2.5. u bilo koju nezakonitu svrhu.
4.6 Vaša Poklon kartica ne može se koristiti u situacijama kada trgovac ne može dobiti online autorizaciju koja jamči da na kartici postoje dovoljna sredstva za dovršetak transakcije.
4.7 Trgovački centar Portanova nije odgovoran za kvalitetu, sigurnost, zakonitost ili bilo koji drugi aspekt robe ili usluga kupljenih Poklon karticom.
4.8 Poklon kartica se ne smije zamijeniti ili preprodati i ne može uzrokovati plaćanje bilo kakve novčane naknade.
4.9 Ne smijete mijenjati Poklon karticu ili povezane usluge koje se pružaju u kontekstu korištenja Poklon kartice.
4.10 Možemo zaustaviti, obustaviti ili ograničiti vašu Poklon karticu iz razloga koji se odnose na:
4.10.1. sigurnost vaše Poklon kartice i/ili broj vaše Poklon kartice;
4.10.2. sumnju na neovlašteno ili prijevarno korištenje vaše Poklon kartice. U mjeri u kojoj je to moguće, obavijestit ćemo vas prije nego što zaustavimo, obustavimo ili ograničimo vašu Poklon karticu. Ako to nije moguće, obavijestit ćemo vas odmah poslije. Zahtjev da vas obavijestimo ne primjenjuje se kada su razumne sigurnosne mjere ugrožene ili je to protuzakonito.

5. Transakcije plaćanja
5.1. Trgovački centar Portanova ima pravo pretpostaviti da ste autorizirali transakciju ako trgovac provuče magnetsku traku Poklon kartice ili ako su trgovcu dane odgovarajuće informacije kako bi se transakcija mogla izvršiti.
5.2. Transakcija se ne može otkazati nakon što nam je poslana uz vaše ovlaštenje. Tipični razlozi za odbijanje su:
5.2.1. transakcija premašuje sredstva dostupna na Poklon kartici; ili
5.2.2. ako Trgovački centar Portanova ima razumne razloge za to prema pravilima sustava plaćanja (Visa) za koji je izdana vaša Poklon kartica; ili
5.2.3. ako Trgovački centar Portanova ima opravdane razloge vjerovati da je takva radnja nužna kako bi se ispunila bilo koja zakonska obveza.
5.3. Trgovački centar Portanova možda neće moći provoditi transakcije u slučaju više sile ili tehničkih problema koji se mogu pripisati ili Trgovačkom centru ili trgovcu.

6. Transakcije u stranoj valuti
Poklon kartica se može koristiti samo za transakcije u valuti kartice.

7. Provjera salda
Za provjeru raspoloživog salda na kartici ili za pregled transakcija posjetite portanova.giftify.me ili posjetite prodajno mjesto trgovačkog centra ili skenirajte QR kod.

8. Povrat novca
Vaša Poklon kartica ne podliježe propisima koji se primjenjuju na izdavatelje elektroničkog novca i stoga nemate pravo na povrat sredstava na kartici.

9. Istek kartice
9.1. I vaša Poklon kartica i saldo uplaćen na nju istječu 12 mjeseci nakon datuma uplate na karticu, koji je poznat kao „datum isteka“. Na taj datum kartica prestaje funkcionirati i ne može se koristiti kao način plaćanja.
9.2. Datum isteka dostupan je na internetskoj stranici portanova.giftify.me. Možete ga provjeriti i u trgovačkom centru.
9.3. Nakon što vaša Poklon kartica istekne, preostala sredstva se ne mogu koristiti. Nećete imati pravo na bilo kakav povrat sredstava na kartici.

10. Sigurnosne mjere opreza
10.1. Vašu Poklon karticu ne smije koristiti treća strana bez dopuštenja;
10.2. Poklon karticu ili njezin broj koristite samo za izvršenje (ili obvezu izvršenja) transakcije, i
10.3. Ako je vaša Poklon kartica izgubljena ili ukradena, ili ako vjerujete da je ona (ili njezin broj) korištena nezakonito, morate:
10.3.1. nazvati svoj Trgovački centar kako biste blokirali karticu.
10.3.2. odmah prestati koristiti svoju Poklon karticu i njezin broj.
10.4. Ako pronađete Poklon karticu nakon što ste prijavili da je izgubljena, ukradena ili nezakonito korištena, morate je uništiti i obavijestiti svoj Trgovački centar što je prije moguće.
10.5. Bit ćete odgovorni za bilo kakvo korištenje vaše kartice dok ne obavijestite svoj Trgovački centar.
10.6. Ako je vaša Poklon kartica ili bilo koja zamjenska kartica izgubljena ili ukradena, možete, nakon prijave gubitka, zatražiti zamjensku karticu od Trgovačkog centra. Bit će vam naplaćena naknada prije izdavanja zamjenske kartice. Ovo je dodatno objašnjeno u tablici sažetka na kraju ovog dokumenta.
10.7. Trgovački centar Portanova nije odgovoran za:
10.7.1. bilo kakve nenormalne ili nepredvidive okolnosti, na primjer, kvar računalnih sustava koji se dogodi iz razloga koji su izvan naše kontrole, ako nas to sprječava u pružanju redovite usluge;
10.7.2. bilo kojeg trgovca koji odbije prihvatiti (ili kasni s prihvaćanjem) vašu karticu ili broj kartice, ili
10.7.3. u slučaju pogrešaka oko transakcija, nazovite svoj Trgovački centar.
10.8. Ukoliko vaša Poklon kartica ne radi ispravno, novu možete nabaviti na prodajnom mjestu u Trgovačkom centru. Preostali saldo vaše kartice bit će prebačen na novu karticu.
10.9. Naša je odgovornost u svakom slučaju ograničena na saldo na kartici.
10.10. Saldo koji je već iskorišten prije blokiranja Poklon kartice ne može se vratiti.
10.11. Svako korištenje koje ne poštuje ove uvjete može rezultirati blokiranjem vaše Poklon kartice.

11. Izmjena uvjeta korištenja
11.1. Uvjeti korištenja, kao i cijene i dodatne naknade mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku.
11.2. Ako se izmijene, primjenjivi uvjeti bit će oni koji su na snazi na datum kupnje Poklon kartice.

12. Pritužbe i sporovi
12.1. Trgovački centar Portanova će učiniti sve kako bi riješio sve sporove u vezi s ovim Uvjetima.
12.2. Ako želite uložiti prigovor ili nas kontaktirati iz bilo kojeg drugog razloga vezanog uz ove uvjete korištenja, pišite svojem trgovačkom centru, poštom, telefonom ili e-poštom.....
12.3. Prije pokretanja bilo kakvog postupka u vezi spora potrebno je tražiti sporazumno rješenje. ADR Grupa nudi platformu za alternativno rješavanje sporova, kojoj možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://www.adrgroup.co.uk/

13. Privatnost
Giftify SA i Amplitudo d.d. obvezuju se poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu povjerljivosti podataka korisnika. Prikupljeni osobni podaci obrađuju se samo na zakonit način i u skladu s Uredbom o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (EU Uredba 2016/679 Europskog parlamenta).

14. Pravo na otkazivanje
14.1. Ako se predomislite u vezi s kupnjom poklon kartice, odnosno ako ste kupnju obavili putem interneta, a niste koristili karticu, imate mogućnost otkazati je u roku od 14 dana od datuma kupnje. Otkazivanje kartice tijekom tog razdoblja neće vam biti naplaćeno. Vratit ćemo vam saldo kartice i sve naknade koje ste platili u vezi s kupnjom.
14.2. Povrat ćemo vam izvršiti u valuti koja je ista kao i valuta vaše poklon kartice.
14.3. Ako želite otkazati svoju Poklon karticu, vratite je nepotpisanu i neiskorištenu s originalnim računom u roku od 14 dana od kupnje na Info pult trgovačkog centra, i bit će vam vraćen puni iznos. 14.4. Novac se može vratiti samo osobi koja je kupila Poklon karticu. Kako bi dobio povrat novca, kupac će morati dostaviti dokaz o identitetu (osobna iskaznica/putovnica), svoj IBAN, originalni račun (ili drugi dokaz) o kupnji i povratu Poklon kartice.

15. Tablica sa sažetkom
Ova tablica sažima ključne karakteristike i informacije o proizvodu. Dolje su također navedena ograničenja salda i mogući dodatni troškovi koji se primjenjuju na svaku Poklon karticu.

       

Prilog 1.:
Obrazac za povlačenje
(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)
— Prima: TC Portanova, Svilajska 31a, 31000 Osijek, portanova@portanova.hr
— Ja/mi (*) ovim putem obavještavam/obavještavamo da se ja/mi (*) povlačimo iz mog/našeg (*) ugovora o prodaji sljedeće robe (*)/ o pružanju sljedeće usluge (*)
— Naručene (*)/primljene (*)
— Ime potrošača
— Adresa potrošača
— Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava u papirnatom obliku)
— Datum
(*) Odgovarajuće obrisati.

Ova poklon kartica može se koristiti samo u trgovinama trgovačkog centra koje sudjeluju u programu, za kupnju robe i/ili usluga.