Imprint

Portanova trgovački centar, Svilajska 31a, 31000 Osijek, Hrvatska

Amplitudo d.d., Ivana Gundulića 5, 31000 Osijek, Hrvatska | Trgovački sud u Osijeku, MBS 030085974 | MB 2067943| OIB 76074314396

Temeljni kapital 2.407.522,00 EUR | Broj dionica: 185.194 | Predsjednik Nadzornog odbora Antun Biloš | Predsjednik Uprave Nada Biloš | Član Uprave Tanja Kragulj Mežnarić | IBAN HR4824890041131212733, SWIFT (BIC) VBVZHR22, J&T banka d.d.

T +385 31 321 215 | F +385 31 321 218 | E portanova@portanova.hr   | W www.portanova.hr