Imprint

Portanova trgovački centar, Svilajska 31a, 31000 Osijek, Hrvatska

Amplitudo d.d., Gundulićeva 5, Osijek | Trgovački sud Osijek, MBS 030085974 | OIB 76074314396

Temeljni kapital 18.519.400,00 kn, uplaćen u cijelosti | Broj dionica: 185.194 | Predsjednik N.O.: A. Biloš, Uprava: Željko Biloš, direktor

IBAN HR9523600001102155049, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb |

T +385 31 321 215 | F +385 31 321 218 | E portanova@portanova.hr | W www.portanova.hr