Pravilnik nagradne igre "Back to school by Portanova!"

KLASA: UP/I-460-02/23-01/333
URBROJ: 513-07-21-01-23-2
Zagreb, 07. kolovoza 2023.

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) tvrtka Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Back to school by Portanova“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom "Back to school by Portanova“ je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim, uslužnim i ugostiteljskim objektima trgovačkog centra Portanova u razdoblju od 16.08.2023. do 16.09.2023. Nagradna igra ima 1 izvlačenje i 100 dobitnika.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova: www.portanova.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani republike Hrvatske koji za vrijeme trajanja nagradne igre ostvare kupovinu bez obzira na iznos, iz bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova.

Sudjelovanje u nagradnoj igri kupac ostvaruje ispunjavanjem obrasca na stranici www.portanova.hr od 16.08.2023. do 16.09.2023. do 23:59:59, te ga ispravno popuni s osnovnim podacima: broj računa, naziv prodajnog ili ugostiteljskog ili uslužnog objekta u kojem je kupnja obavljena, ime, prezime, adresu i kontakt telefon.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem prijava putem internet obrasca, a svaki pojedini račun dozvoljeno je prijaviti samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno prijavljen od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Svaki sudionik nagradne igre može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5.

Izvlačenje dobitnika će se održati 18.9.2023. u 11 h, a u izvlačenju sudjeluju sve Internet prijave pristigle od 16.08.2023. do 16. 9.2023. do 23:59:59 sati.

Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovog pravilnika. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 4. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati, njegovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 4. ovog pravilnika. Dobitnik je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o., Svilajska 31a, Osijek sa svojom užom obitelji, ni zaposlenici bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od 100 nagrada:

4 x poklon bon 25 e iz trgovine AMEN

3 x poklon bon 20 e iz trgovine ARGENTUM

10 x poklon bon 40 e iz trgovine BABY CENTER

1 x poklon bon 150 e iz trgovine OPTIKA ANDA

4 x poklon bon 40 e iz trgovine PEPCO

4 x poklon bon 50 e iz trgovine SPRINGFIELD

2 x bon za 6 velikih Bubble tea pojedinačne vrijednosti 21 e iz BUBBLE TEA BY DR. POPS

5 x poklon bon 20 e iz trgovine BUZZ

5 x poklon bon 40 e iz trgovine CCC

4 x poklon bon 30 e iz trgovine IGRAČKE DENIS

2 x poklon bon 25 e iz trgovine DM

2 x poklon bon 100 e iz trgovine EUROPA 92

4 x poklon bon 30 e iz trgovine FRODDO

1 x 2 sata igre za 6 igrača + najam cipela vrijednosti 38,48 e iz kuglane u  GBOWLING

3 x poklon bon 30 e iz trgovine HERVIS

3 x dječji sat pojedinačne vrijednosti 30 e iz trgovine HETA

3 x poklon bon 20 e iz trgovine INTERSPAR

2 x poklon bon 20 e iz trgovine KIK

2 x poklon bon 20 e iz trgovine MASS

1 x Lexon bežični punjač sterilizator Oblio u vrijednosti 29,90 € iz trgovine MOBIA

1 x Rovi power bank rocket rider 5000 mAh u vrijednosti 19,90 € iz trgovine MOBIA

2 x poklon bon 35 e iz trgovine NAŠ DOM

1 x poklon bon 100 e iz trgovine OFFICE SHOES

2 x poklon bon 20 e iz trgovine PARFUME STORY

1 x poklon bon 20 e iz trgovine PITAROSSO

5 x POČASTI EKIPU, osvojio si 2 pizze pojedinačne vrijednosti 20 e po izboru iz restorana POLARIS

5 x poklon bon 40 e iz trgovine POLLEO

2 x poklon bon 50 e iz trgovine S. OLIVER

1 x poklon bon 100 e iz trgovine SHOEBEDO

3 x POČASTI EKIPU, osvojio si 3 x menu po izboru pojedinačne vrijednosti 20 e iz restorana SURFER

5 x zvučnik pojedinačne vrijednosti 52,99 e iz trgovine T-CENTAR

3 x Twister poklon katica 5+1 sat igre pojedinačne cijene 19,50 e iz igraonice TWISTER

4 x poklon bon 50 e iz trgovine MI STORE

Ukupna vrijednost nagradnog fonda time iznosi  3.623,73 eur. U iznose je uključen trošak PDV-a. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Sva izvlačenja će biti javna, u prostoru priređivača, u trgovačkom centru Portanova na adresi Svilajska 31a, 31000 Osijek, a ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu:

Vlatka Šimunović – predsjednik

Valentina Grbanović – član

Mirjana Meter - član

O toku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.

Imena svih dobitnika bit će objavljena na službenoj stranici trgovačkog centra Portanova u roku od 15 dana od glavnog izvlačenja. Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi i to u roku osam dana od dana izvlačenja.

Članak 10.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice i računa čiji je broj izvučen kao dobitni, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti. Dobitnici imaju pravo i na naknadni rok ne kraći od 8 i duži od 15 dana od primitka obavijesti.

Članak 11.

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 12.

Maloljetnici mogu osvojiti i primiti nagradu u prisutnosti svog roditelja ili drugog zakonskog staratelja te pod uvjetima koje određuju propisi.

Članak 13.

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka iz čl. 11., prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 14.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitniku. Dobitnici su obvezni u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

Članak 15.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 16.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova.

Članak 17.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i budu objavljena na službenim web stranicama trgovačkog centra Portanova. Sudionici nagradne igre se izričito slažu i ovlašćuju Priređivača nagradne igre da prikuplja i obrađuje osobne podatke koje sudionici navedu u svrhu provođenja nagradne igre.

Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom, a prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, te Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Članak 18.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 19.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.

Path 5