PRAVILNIK O DOVOĐENJU, KRETANJU I BORAVKU KUĆNIH LJUBIMACA I OSTALIH ŽIVOTINJA U TC PORTANOVA

Osijek, 26. listopada 2018. godine

 

AMPLITUDO d.d., Osijek, I. Gundulića 5, OIB: 76074314396, zastupano po predsjedniku uprave Željku Bilošu i članu uprave Davoru Cipriću donijelo je sljedeći: PRAVILNIK O DOVOĐENJU, KRETANJU I BORAVKU KUĆNIH LJUBIMACA I OSTALIH ŽIVOTINJA U TC PORTANOVA (dalje u tekstu „Pravilnik“)

 

ČLANAK 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se dovođenje, kretanje i boravak kućnih ljubimaca i ostalih životinja u prostoru TC Portanova, na pripadajućim parkiralištima, garažnim mjestima i svim okolnim površinama (dalje u tekstu: „Portanova“).

 

ČLANAK 2.

Termin „kućni ljubimac“ označava životinju sukladno pozitivnim odredbama Zakona o zaštiti životinja od kojih je u Portanovu dozvoljeno dovoditi isključivo pitome pse i/ili mačke dok se termin „životinja“ odnosi na sve ostale životinje.

 

ČLANAK 3.

U Portanovu je dozvoljeno dovoditi isključivo pitome pse i mačke. Ulazak drugih životinja u Portanovu moguće je zatražiti kod ovlaštenog osoblja te je njihov ulazak dozvoljen tek uz odobrenje osoblja Portanove.

 

ČLANAK 4.

Vlasnik i/ili osoba koja dovodi kućnog ljubimca kojem je dozvoljen ulazak u Portanovu (dalje u tekstu: „Vlasnik“) mora biti punoljetna osoba te je zakonski odgovorna za svojeg kućnog ljubica.

 

ČLANAK 5.

Vlasnik kućnog ljubimca dolaskom u Portanovu pristaje pridržavati se kućnog reda Portanove te jasno definiranih uvjeta ovim Pravilnikom kao i ostalih pozitivnih propisa koji uređuju područje zaštite životinja, veterinarstva, zaštite prirode, javnog reda i mira.

 

ČLANAK 6.

Vlasnik kućnog ljubimca obavezan je ponašati se odgovorno prema posjetiteljima, članovima osoblja, predstavnicima Portanove, zaposlenicima trgovina, ugostiteljskih i uslužnih objekata te prema izvođačima radova u Portanove, kao i prema vlastitom kućnom ljubimcu koji mora biti pod stalnim nadzorom Vlasnika.

Također, Vlasnik ne smije dozvoliti da kućni ljubimac ometa, uznemirava, ili na bilo koji način ugrožava posjetitelje, članove osoblja, predstavnike Portanove, zaposlenike trgovina, uslužnih i ugostiteljskih djelatnosti te izvođače radova u Portanovi.

 

ČLANAK 7.

Psi moraju biti na uzici dužine do 150 cm. Ako pas nije na uzici, može ga se držati u ruci ili u odgovarajućem spremniku kao što su kavez, košara ili torba. Mačke se moraju nositi u odgovarajućem spremniku.

 

ČLANAK 8.

Veliki i opasni psi moraju nositi brnjicu i biti na uzici za vrijeme boravka u Portanovi. Opasni psi definirani su Pravilnikom o opasnim psima (Narodne novine 117/2008).

 

ČLANAK 9.

Ostavljanje ili dovođenje kućnih ljubimaca bez nadzora u bilo kojem dijelu Portanove najstrože je zabranjeno.

ČLANAK 10.

Ulazak u Portanovu dozvoljen je samo kućnim ljubimaca koji su zdravi i propisano označeni te vlasnik uz sebe mora imati dokumentaciju sukladno Zakonu o veterinarstvu.

 

ČLANAK 11.

Zabranjeno je okupljanje Vlasnika kućnih ljubimaca sa svojim kućnim ljubimcima na jednom mjestu unutar Portanove, osim okupljanja u organizaciji Portanove. Ulazak, kretanje i boravak Vlasnika s više kućnih ljubimaca nije dopušten.

 

ČLANAK 12.

U slučaju onečišćenja Portanove od strane kućnog ljubimca, Vlasnik je obavezan u potpunosti i bez odgode počistiti za svojim kućnim ljubimcem ukoliko je kućni ljubimac obavio nuždu ili na bilo koji drugi način zaprljao prostor centra. Ukoliko Vlasnik ne postupi na taj način, uprava centra je ovlaštena samostalno provesti čišćenje na trošak Vlasnika životinje. Trošak čišćenja iznosi 100 kuna.

 

ČLANAK 13.

Vlasnik u potpunosti odgovara za ponašanje svog kućnog ljubimca te je isključivo odgovoran za svu štetu i troškove nastale na bilo kojoj osnovi Portanovi i/ili trećim fizičkim i pravnim osobama, a koju je prouzročio njegov kućni ljubimac. Portanova ne odgovara za moguću štetu ili troškove koji su nastali na bilo kojoj osnovi tijekom boravka Vlasnika kućnog ljubimca u prostoru zakupa.

 

ČLANAK 14.

Ako se Vlasnik ne pridržava kućnog reda Portanove te jasno definiranih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom kao i ostalih pozitivnih propisa koji uređuju područje zaštite životinja, veterinarstva, zaštite prirode, javnog reda i mira, osoblje Portanove može ga zamoliti da napusti Portanovu.

Vlasnik može biti zamoljen da napusti Portanovu i u slučaju da njegov kućni ljubimac ometa, uznemirava ili na bilo koji način ugrožava posjetitelje, članove osoblja, predstavnike Portanove, zaposlenike trgovina, uslužnih i ugostiteljskih djelatnosti i/ili izvođače radova u Portanovi.

 

ČLANAK 15.

Ulazak u trgovine, ugostiteljske i uslužne prostore s kućnim ljubimcima dozvoljen je isključivo uz dopuštenje osoblja istih te uz izričito dopuštenje zakupnika. Vlasnik je dužan prije ulaska u prostor zakupa zatražiti od zakupnika dopuštenje. Vlasnik kućnog ljubimca dužan je poštovati odluku zakupnika bez iznimke. Portanova ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koji događaj koji se dogodi za vrijeme boravka Vlasnika i kućnog ljubimca u prostoru zakupa.

 

ČLANAK 16.

Slijepe i slabovidne osobe imaju pravo uvesti psa vodiča, osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog psa, a treneri pasa pse na školovanju. U Portanovu se smije uvesti i pas na socijalizaciji.

 

ČLANAK 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od objave na web sjedištu Portanove, 26.10.2018.

Path 5