O nama

Uprava centra

Željko Biloš

Direktor
T:+385 (0)31 321 215
F:+385 (0)31 321 218
portanova@portanova.hr

Saša Iličin

Savjetnik direktora
T:+385 (0)31 321 215
F:+385 (0)31 321 218
sasa.ilicin@portanova.hr

Mirjana Meter

Recepcija
T:+385 (0)31 321 215
F:+385 (0)31 321 218
mirjana.meter@portanova.hr

 

Odjel zakupa

Sanja Romić

Direktor odjela zakupa
T:+385 (0)31 321 215
F:+385 (0)31 321 218
sanja.romic@portanova.hr

Silvija Kadojić

Manager zakupa
T:+385 (0)31 321 215
F:+385 (0)31 321 218
silvija.kadojic@portanova.hr

 

Odjel održavanja

Krešimir Buzina

Koordinator tehničkog održavanja
T:+385 (0)31 321 215
F: +385 (0)31 321 218
kresimir.buzina@portanova.hr

Dejan Balaš

Zamjenik koordinatora tehničkog održavanja
T:+385 (0)31 321 215
F:+385 (0)31 321 218
dejan.balas@portanova.hr

Saša Miletić

Koordinator građevinskih poslova
T:+385 (0)31 321 215
F: +385 (0)31 321 218
sasa.miletic@portanova.hr

Domagoj Kučan

Koordinator općih poslova
T:+385 (0)31 321 215
F:+385 (0)31 321 218
logistika@portanova.hr

Mario Alagić

Zamjenik koordinatora općih poslova
T:+385 (0)31 321 215
F:+385 (0)31 321 218
mario.alagic@portanova.hr

 

Odjel marketinga

Vlatka Šimunović

Direktor marketinga
T:+385 31 321 215
F:+385 31 321 218
vlatka.simunovic@portanova.hr

Maja Maljur Papić

Marketing manager 
T:+385 (0)31 321 215
F:+385 (0)31 321 218
maja.maljur.papic@portanova.hr

Nazad na vrh