Pravilnik nagradne igre “Osvoji auto za portastičan početak nove godine“

Klasa: UP/I-460-02/17-01/551

Ur.broj: 513-07-21-01/17-3

Zagreb, 4. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) tvrtka Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, donosi slijedeća:

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Osvoji auto za portastičan početak nove godine“

 

Članak 1.

 

Priređivač nagradne igre pod nazivom “Osvoji auto za portastičan početak nove godine“ je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

 

Članak 2.

 

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim, uslužnim i ugostiteljskim objektima trgovačkog centra Portanova u razdoblju od 16.10.2017. do 29.12.2017. Nagradna igra ima 1 izvlačenje i 16 dobitnika.

Članak 3.

 

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova: www.portanova.hr.

 

Članak 4.

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani republike Hrvatske koji se u razdoblju od 16.10.2017. do 29.12.2017. do 21:00 sat s računom od kupovine bez obzira na iznos, iz bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova jave na Info pult centra i uz predočenje računa preuzmu kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri, ispravno popune kupon s osnovnim podacima: ime, prezime, adresa i dopunskim podacima: telefon i e-mail adresa i kupon ubace u za to predviđenu kutiju koja se nalazi na Info pultu trgovačkog centra Portanova.

 

Članak 5.

 

Svaki sudionik u kutiju sa nagradnim kuponima može ubaciti neograničen broj kupona za sudjelovanje u nagradnoj igri. Svaki sudionik može osvojiti maksimalno jednu nagradu iz nagradnog fonda.  

 

 

Članak 6.

 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o., Svilajska 31a, Osijek sa svojom užom obitelji, ni zaposlenici bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova sa svojom užom obitelji.

 

Članak 7.

 

Fond nagrada sastoji se od:

1 glavne nagrade:

 

 • Toyota AYGO 1.0 VVT-i HB 5D M/T5 X u vrijednosti 60.000,00 kn.

i 15 utješnih nagrada:

 • 2.000,00 kn u promotivnim kuponima za igru na aparatima za igre na sreću iskoristivo u Luckia casino u trgovačkom centru Portanova. Ove usluge ne podliježu PDV-u.
 • 1.000,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini Amadeus+ u trgovačkom centru Portanova.
 • 1.000,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini Europa92 u trgovačkom centru Portanova.
 • 1.000,00 kn poklon bon iskoristivo za potrošnju u Tele2 Shopu u trgovačkom centru Portanova.
 • 1.000,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini Heta u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini Top Shop u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini Triumph u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini Ferivi sport u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini ShoeBeDo u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini CCC u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini Springfield u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini Office shoes u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini bio&bio u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristivo u trgovini Offertissima u trgovačkom centru Portanova.
 • 500,00 kn poklon bon iskoristiv samo na prostoru Twister igraonice. Isti se ne može koristiti u prostoru sa zabavnim aparatima.

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda time iznosi 71.000 kuna.

U sve navedene iznose, osim ukoliko ne podliježu PDV-u, je uključen trošak PDV-a.

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

 

 

Članak 8.

 

Nagradno izvlačenje će biti javno, u prostoru priređivača, u trgovačkom centru Portanova na adresi Svilajska 31A, 31000 Osijek i održat će se 30.12.2017. u 18,00 sati.

 

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija sastavljenu po izboru Priređivača i javni bilježnik.

 

O toku izvlačenja vodit će se zapisnik.

 

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

 

Članak 9.

 

Imena dobitnika bit će objavljena na službenoj stranici trgovačkog centra Portanova u roku od 15 dana od dana izvlačenja. Člankom 14. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara priređivač je obvezan u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi i to u roku osam dana od dana izvlačenja.

 

Članak 10.

 

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti. Dobitnici imaju pravo i na naknadni rok ne kraći od 8 i duži od 15 dana od primitka obavijesti.

 

Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 30 dana, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem, te mu odrediti dodatni rok od 15 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe članka 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

 

Članak 11.

 

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno

skrbnički odnos.

 

Članak 12.

 

Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik automobila predmeta glavne nagrade snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.

 

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade iz čl.10 prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

 

Članak 13.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitniku. Dobitnici su obvezni u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

      

 Članak 14.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 15.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova.

 

Članak 16.

 

Fotografije nagrade na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe te priređivač nije dužan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja) koje su prikazane na ilustracijama.

 

Članak 17.

 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i budu objavljena na službenim web stranicama trgovačkog centra Portanova.

Članak 18.

 

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 19.

 

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.

 

Nazad na vrh