Pravila nagradne igre “Osvoji romobil”

KLASA: UP/I-460-02/19-01/348

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 29. svibanj 2019. 

 

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Osvoji romobil“

 

Članak 1.

 

Priređivač nagradne igre pod “ “Osvoji romobil“ je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

 

Članak 2.

 

Nagradna igra održava se na parkingu ispred trgovačkog centra Portanova 15.6.2019. Nagradna igra ima 1 izvlačenje i 2 dobitnika.

 

Članak 3.

 

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova: www.portanova.hr.

 

Članak 4.

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi sudionici natjecanja „Romobilijada“ koji se prijave na natjecanje 15.6.2019. između 9,00 sati i 11,00 sati te ispravno popune kupon s osnovnim podacima: ime, prezime, adresa i dopunskim podacima: telefon i e-mail adresa i kupon ubace u jednu od dvije za to predviđene kutije koje će se nalaziti na mjestu za prijavu za natjecanje na parkingu ispred trgovačkog centra Portanova.

Natjecanje „Romobilijada“ je natjecanje najbržeg vozača romobila te je izravno povezano s ovom nagradnom igrom jer je sudjelovanje u romobilijadi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri, no podliježe zasebnim pravilima nagradnog natječaja.

 

Članak 5.

 

Svaki sudionik može ubaciti maksimalno jedan kupon u jednu od dvije kutije u koje se ubacuju kuponi za sudjelovanje. Jedna kutija je namijenjena za izvlačenje dobitnika ženskog bijelog romobila, druga kutija za izvlačenje dobitnika muškog crnog romobila. Svaki sudionik može osvojiti maksimalno jednu nagradu iz ukupnog nagradnog fonda.  

 

Članak 6.

 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o., Svilajska 31a, Osijek sa svojom užom obitelji, ni zaposlenici bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova sa svojom užom obitelji.

 

 

Članak 7.

 

Fond nagrada sastoji se od 2 glavne nagrade:

  1. Romobil Yedoo WZOOM NEW, crni u vrijednosti 1.200,00 kn
  2. Romobil Yedoo WZOOM NEW, bijeli u vrijednosti 1.200,00 kn

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda time iznosi 2.400 kuna.

Uključen je trošak PDV-a.

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

 

Članak 8.

 

Nagradno izvlačenje će biti javno, ispred trgovačkog centra Portanova na adresi Svilajska 31A, 31000 Osijek i održat će se 15.6.2019. u 12,00 sati.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za održavanje natjecanja „Romobilijade“ poput kiše ili nevremena, nagradna igra će se odgoditi te će se održati na datum i u vrijeme koje će biti objavljeno na web stranici www.portanova.hr.

 

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija sastavljenu po izboru Priređivača.

 

Svi zainteresirani mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

 

Članak 9.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova u roku od 15 dana od izvlačenja. Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi i to u roku osam dana od dana izvlačenja.

 

Članak 10.

 

Dobitnici svoje nagrade mogu preuzeti na mjestu izvlačenja odmah pri objavi dobitnika ili u sektoru marketinga trgovačkog centra Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti. Dobitnici imaju pravo i na naknadni rok ne kraći od 8 i duži od 15 dana od primitka obavijesti.

 

Članak 11.

 

Maloljetnici mogu osvojiti i primiti nagradu u prisutnosti svog zakonskog staratelja te pod uvjetima koje određuju propisi.

 

Članak 12.

 

Preuzimanjem nagrada ili istekom roka iz čl.10., prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

 

 

Članak 13.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova.

 

Članak 14.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitniku. Dobitnici su obvezni u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

 

Članak 15.

 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i budu objavljena na službenim web stranicama trgovačkog centra Portanova. Sudionici nagradne igre se izričito slažu i ovlašćuju Priređivača nagradne igre da prikuplja i obrađuje osobne podatke koje sudionici navedu u svrhu provođenja nagradne igre. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom, a prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, te Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

 

Članak 14.

 

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 15.

 

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.

 

Nazad na vrh