Pravilnik nagradnog natječaja “Postani lice jesen/zima kolekcije”

Članak 1. Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Postani lice jesen/zima kolekcije” je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396. Nagrad...

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Postani lice jesen/zima kolekcije” je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396. Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradnog natječaja, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

 

Članak 2.

Nagradni natječaj održava se putem prijava na e mail adresu marketing@portanova.hr ili na info pultu trgovačkog centra Portanova u razdoblju od 18.7.2019. do 30.8.2019.

 

Članak 3.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske stariji od 16 godina, koji  pošalju dvije fotografije: svoju portretnu fotografiju i fotografiju od glave do pete. Fotografije je potrebno  poslati putem e-maila na adresu: marketing@portanova.hr ili donijeti na Info pult Portanove u razdoblju od 18.7. do 30.08.2019. do 21 sat. Uz fotografije je nužno navesti puno ime i prezime, adresu stanovanja, e mail adresu i kontakt broj telefona ili mobitela.

Nagradu će osvojiti jedan pobjednik/pobjednica čija prijava sadržava sve navedene podatke te čiju fotografiju odabere tročlani žiri.

 

Članak 4.

Sudionici natječaja sudjelovanjem jamče da su isključivi vlasnici autorskih prava na fotografiju s kojom se natječu za nagradu.

 

Članak 5.

Fotografije pobjednika/pobjednice koje tročlani žiri odabere osvojit će:

  • Snimanje za kampanju Nove kolekcije jesen zima trgovačkog centra Portanova i 2. 000,00 kuna na Prepaid kartici za shopping u Portanovi.

 

Članak 6.

Imena pobjednika nagradnog natječaja objavit će se na stranici www.portanova.hr i službenom Facebook profilu trgovačkog centra Portanova najkasnije do 6.9.2019. godine te će isti biti obaviješteni najkasnije do 10.9.2019. godine.

 

Članak 7.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o. sa svojom užom obitelji.

 

Članak 8.

Svi sudionici samim sudjelovanjem prihvaćaju pravila ovog nagradnog natječaja.

Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema trgovačkom centru Portanova ili tvrtke priređivača po bilo kakvoj osnovi.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane trgovačkog centra Portanova objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju dobitnik/dobitnica pristaje na fotografiranje od strane profesionalnog fotografa te je suglasan/suglasna  da se te fotografije upotrijebe kao materijali koji će se pojavljivati u tiskanim i online medijima u svrhu promocije novih kolekcija jesen/zima 2019. trgovačkog centra  Portanova. 

 

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionici nagradnog natječaja se izričito slažu i ovlašćuju Priređivača nagradnog natječaja da prikuplja i obrađuje osobne podatke koje sudionici navedu u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradnog natječaja čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradnog natječaja nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu pobjednika nagradnog natječaja i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju pobjednika. Osobni podaci pobjednika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom, a prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, te Pravilnikom o priređivanju nagradnog natječaja.

 

Članak 10.

Pobjednik/pobjednica svoju nagradu može podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Članak 11.

Priređivač nagradnog natječaja ima pravo promijeniti pravila ukoliko to bude potrebno zbog tehničkih ili komercijalnih zahtjeva ili zbog zahtjeva javnosti. Pravila i svake izmjene pravila bit će objavljene na web stranici priređivača: www.portanova.hr. U slučaju spora između priređivača natječaja i sudionika natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku.

 

U Osijeku, 18.7.2019.

 

Amplitudo d.d.

Path 5