PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Osvoji super dan u Portanovi“

Članak 1. Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Osvoji super dan u Portanovi” je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396. Nagradni na...

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Osvoji super dan u Portanovi” je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

 

Članak 2.

Nagradni natječaj održava se putem službenog Facebook profila trgovačkog centra Portanova, u razdoblju od 1.8.2019. do 18.8.2019.

 

Članak 3.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske, koji u komentar objavljenog natječaja na Facebook profilu Portanove postave jednu fotografiju osoba s kojima bi iskoristili nagradu ovog natječaja i uz nju ostave komentar s opisom najzabavnijeg dana kojeg su proveli zajedno. U obzir će se uzimati fotografije s komentarima koje se postave u objavu natječaja najkasnije do 18.8.2019.

 

Članak 4.

Tročlani žiri će odabrati jednu fotografiju s najkreativnijim opisom te dobitnika nagraditi sa Super danom u Portanovi koji se sastoji od nagrada:

  • Shopping u trgovinama Amadeus+, Denis by Eurom, Office shoes i Pink Pandi
  • Pizza uz konzumaciju jednog pića po osobi u restoranu Polaris
  • 2 sata igraonice u Twisteru
  • Kuglanje uz konzumaciju jednog pića po osobi u kuglani GBowling
  • Konzumaciju u caffe baru Leggiero
  • Vožnje u Karting areni Osijek u garaži trgovačkog centra Portanova

Fond nagrada je u vrijednosti od 2.500 kn.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Dobitnik nagradu može iskoristiti s ne više od 4 osobe u pratnji.

  

Članak 5.

Imena dobitnika nagradnog natječaja objavit će se na stranici www.portanova.hr i službenom Facebook profilu trgovačkog centra Portanova najkasnije 5 dana nakon završetka natječaja, te će dobitnici biti obaviješteni porukom putem Facebook profila.

 

Članak 6.

Sudionici natječaja sudjelovanjem jamče da su isključivi vlasnici fotografija koje postavljaju na Facebook profil Portanove.

 

Članak 7.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o. sa svojom užom obitelji.

 

Članak 8.

Svi sudionici samim sudjelovanjem prihvaćaju pravila ovog nagradnog natječaja.

Sudjelovanje u nagradnom natječaju je dobrovoljno.

 

Članak 9.

Dobitnik svoju nagradu može podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ukoliko se dobitnik u roku od 10 dana od primitka obavijesti o dobitku nagrade povratno ne javi priređivaču – nagrada će se dodijeliti sljedećem dobitniku čiju fotografiju žiri odabere uz najkreativniji opis. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Članak 10.

Priređivač nagradnog natječaja ima pravo promijeniti pravila ukoliko to bude potrebno zbog tehničkih ili komercijalnih zahtjeva ili zbog zahtjeva javnosti. Pravila i svake izmjene pravila bit će objavljene na web stranici priređivača: www.portanova.hr. U slučaju spora između priređivača natječaja i sudionika natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku.

 

 

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Osvoji super dan u Portanovi“ koji se održava od 1. kolovoza 2019. do 18. kolovoza 2019. godine, kao sudionik i davatelj osobnih podataka, sudionici izričito pristaju i slobodnom voljom ustupaju svoje podatke (Ime, prezime, adresa stanovanja, i telefonski broj/broj mobilnog telefona) na upit organizatora natječaja trgovačkog centra Portanova čija je tvrtka sjedište Amplitudo d.d., I. Gundulića 5, 31000 Osijek kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovački centar Portanova obrađivati u svrhu obrađivanja nagradnog natječaja. Sudionici imaju pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijeste organizatora natječaja u pisanom obliku na adresu [I. Gundulićea 5, 31000 Osijek), e-mailom [portanova@portanova.hr] ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, trgovački centar Portanova kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

 

 

U Osijeku, 1.8.2019.

Amplitudo d.d.

 

Path 5