Radno vrijeme 8. lipnja 2023.

Poštovani posjetitelji, 8. lipnja 2023. TC Portanova radi prema redovnom radnom vremenu.

Na navedeni datum, Hrvatska pošta neće raditi s korisnicima usluga. 

 

Path 5