Pravilnik nagradnog natječaja „Portanova i Optika Anda nagrađuju najkreativniji stih!“

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Portanova i Optika Anda nagrađuju najkreativniji stih!“ je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Trajanje i dinamika natječaja

Nagradni natječaj održava se na Facebook stranici Portanova u periodu od  17. ožujka do 21. ožujka 2023. u 12:00 sati. U navedenom periodu fanovi Facebook stranice Portanova za sudjelovanje trebaju:

U komentar ispod objave nagradnog natječaja napisati

  • kreativnu pjesmicu veličine jedne strofe i u stihovima iskoristiti minimalno jednom riječ “pogled”

Autor/autorica najkreativnijeg komentara osvojit će nagradu.

1 dobitnika/dobitnicu nagradnog natječaja izabrat će žiri TC Portanova i Optike Anda.

Nagrada

1 x Optika Anda poklon bon u vrijednosti 100,00 €

Pravila i uvjeti natjecanja

Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju i pravo na nagradu imaju svi državljani Republike Hrvatske koji imaju navršenih 16 godina u trenutku objave ovog natječaja. Maloljetnici koji su navršili 16 godina mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju ostvaruje se ostavljanjem autorskog komentara ispod objave koja komunicira nagradni natječaj na zadanu temu i u zadanom roku.

Ako u bilo kojem trenutku priređivač posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava pravo brisanja prijave i isključenja korisnika iz natječaja.

Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:

Prijavljivanje komentara koji nije autorski ili za koje se nema pravo korištenja. U ovom slučaju priređivač će direktno kontaktirati natjecatelja, koji je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na direktan upit te pružiti dokaze o autorskom djelu. Ukoliko natjecatelj to ne učini, komentar ili fotografija će biti uklonjeni iz natječaja.

Prijavljivanje komentara i fotografije uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi. U gore navedenim slučajevima priređivač zadržava pravo istog trenutka ukloniti komentar, te natjecatelja isključiti iz natječaja bez dodatnog direktnog obraćanja prema natjecatelju. Priređivač natječaja zadržava pravo konačne odluke o brisanju komentara i diskvalifikaciji korisnika za slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. Priređivač zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja, te njihovih sudionika.

Nagradni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem Facebook stranice TC Portanova. Priređivač zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima natječaja.

Objava rezultata

Rezultati natječaja i dobitnici će biti objavljeni najkasnije 5 radnih dana nakon završetka postavljenog natječaja, a putem komentara na objavu vezanu za natječaj na Facebook stranici TC Portanova.

Dobitnici će biti kontaktirani u inbox zbog provjere točnosti osobnih podataka (odgovara li  osobno ime korisničkom imenu) i provjere dobi dobitnika (ima li dobitnik navršenih 16 godina) te dogovora oko preuzimanja nagrade.

Obrada osobnih podataka

U odnosu na sve sudionike obrađujemo njihovo korisničko ime na Facebook stranici TC Portanova, a u odnosu na dobitnike i dodatne osobne podatke (ime i prezime, ako je različito od korisničkog imena, godinu / datum rođenja i (ako je primjenjivo) ime i prezime zakonskog zastupnika ili skrbnika koji će preuzeti nagradu). Sve navedene podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja nagradnog natječaja, budući da su nam oni nužni za odabir i kontaktiranje natjecatelja, provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja te objavu dobitnika i dodjelu nagrade. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka (svrhama, razdobljima čuvanja podataka, pravima ispitanika, itd.) prilog su ovih pravila i čine njihov sastavni dio (Prilog 1 – Obavijest o obradi osobnih podataka).

Pravo na nagradu

Sudionici koji sudjeluju u natječaju kao i dobitnik nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku/cima. Nagrade nisu prenosive.

Nagrada se može preuzeti 30 dana od dana objavljivanja dobitnika. Nakon isteka tog perioda prestaju sva potraživanja dobitnika o nagradi.

Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja

Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima korištenja, uključujući s uvjetima obrade  njihovih osobnih podataka opisanim u prilogu.

Izuzetost Facebooka od ovog natječaja

Organizator nije odgovoran za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost internet poslužitelja. Facebook nije ni na koji način povezan s ovim natječajem.

PRILOG 1 – OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U sklopu prijave za nagradni natječaj prikupljamo korisničko ime te podatke koje sudionici objave putem autorskog komentara. Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja nagradnog natječaja, budući da su nam oni nužni za odabir najkreativnijeg komentara, za objavu rezultata natječaja te za kontaktiranje dobitnika.

Ako nisu dani svi zatraženi podaci, osoba nema pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju. Nakon odabira dobitnika nagradnog natječaja, prikupljamo ime i prezime dobitnika (ili provjeravamo njihovu točnost, ako se korisničko ime sastoji od imena i prezimena), godinu/datum rođenja te, ako je dobitnik maloljetnik s navršenih 16 godina, ime i prezime zakonskog zastupnika/skrbnika koji će preuzeti nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade, vrši se uvid u osobnu iskaznicu dobitnika odnosno njegovog zakonskog zastupnika/skrbnika (ne uzimamo kopiju niti dodatne podatke s osobne iskaznice) te se prikuplja potpis preuzimatelja. Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu izvršenja obveze definirane nagradnim natječajem, budući da su nam oni potrebni za identifikaciju dobitnika i utvrđivanja ispunjavanja pravila natječaja (minimalna dob sudionika) te dodjelu nagrade.

Provođenjem nagradnog natječaja Organizator ujedno ostvaruje svrhe promoviranja svojih aktivnosti, proizvoda i usluga te unapređenja svog poslovanja. Pravna osnova jesu pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze (ugovora) prema ispitaniku.

Uvid u korisničko ime i autorski komentar svakog natjecatelja, kao i uvid u objavu o konačnom dobitniku (korisničko ime), mogu imati svi posjetitelji Facebook stranice TC Portanova, na kojoj je postavljena objava koja komunicira nagradni natječaj. Pristup imenu i prezimenu dobitnika (ako je različito od korisničkog imena), godini / datumu rođenja dobitnika i imenu i prezimenu zakonskog zastupnika/skrbnika (kada je dobitnik maloljetnik s navršenih 16 godina) imaju samo za to ovlaštene osobe Organizatora natječaja (točnije, marketing odjel tvrtke nositelja natječaja Amplitudo d.d.).

Podatke koji su javno objavljeni na Facebook stranici TC Portanova držimo objavljene za vrijeme trajanja nagradnog natječaja i kroz dodatno razdoblje nakon toga koje je potrebno za promoviranje budućih sličnih natječaja. Nevezano za javne objave, podatke dostavljene u sklopu natječaja čuvamo za interne potrebe za vrijeme koje je potrebno za (i) rješavanje eventualnih pritužbi nakon provedenog natječaja (do maksimalno 6 mjeseci), (ii) marketinške potrebe analize i unapređenje poslovanja (do maksimalno 3 godine), (iii) ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva u skladu sa zakonskim zastarnim rokovima (do maksimalno 5 godina; odnosno, iznimno, do pravomoćnog okončanja tih postupaka).

Poduzimamo sve odgovarajuće mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka, a posebice de je pristup podacima strogo ograničen na osobe ovlaštene obrađivati podatke za navedene svrhe.

Pravo na pristup informacijama: imate pravo dobiti potvrdu o obradi vaših osobnih podataka (uključujući kopiju tih podataka) te dodatne informacije o obradi vaših podataka i vašim pravima. Pravo na brisanje: ako su ispunjeni uvjete predviđeni propisima (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani), imate pravo ishoditi, bez nepotrebnog odgađanja, brisanje svojih osobnih podataka. Ako ipak postoji zakonit razlog za daljnju obradu podataka, o tome ćemo vas detaljno informirati u sklopu odgovora na vaš zahtjev.

Pravo na ispravak: ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo ishoditi ispravak odnosno dopunu tih podataka.

Pravo na ograničenje obrade: ako su ispunjeni uvjete predviđeni propisima (npr. ako smatrate da obrada nije zakonita, ali ne želite da vas brišemo iz baze podataka), imate pravi ishoditi ograničenje obrade vaših podataka.

Pravo na prigovor: kada vaše podatke obrađujemo na temelju legitimnog interesa (kao u slučaju čuvanja odnosno držanja objavljenih podataka u marketinške svrhe), imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka. U slučaju takvog prigovora nećemo dalje obrađivati vaše osobne podatke, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese ili ako je to potrebno radi ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost: u mjeri u kojoj se obrada provodi automatiziranim putem, imate pravo svoje osobne podatke zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga. Ako je to tehnički izvedivo, imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade.

Kontakt za ostvarivanje prava: marketing@portanova.hr

Također, u svakom trenutku imate pravo podnijeti pritužbu u vezi obrade svojih osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

Path 5