Svoj primjerak kalendara Udruge pobjede pronađite na Info pultu

Udruga pobjede izdala je najljepši kalendar na svijetu – Korak do sna! 

Osim što će uljepšati početak svakog novog mjeseca 2023. godine – daje vam priliku da barem na kalendaru njihove štićenike odvedete iz azila u svoje domove. 

Svoj primjerak kalendara pronađite na Info pultu!

Path 5