Pravilnik nagradnog natječaja “Postani lice kampanje Portastična srijeda lipanj”

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Postani lice kampanje Portastična srijeda lipanj” je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396. Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradnog natječaja, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

 

Članak 2.

Nagradni natječaj održava se putem prijava na e mail adresu marketing@portanova.hr ili na info pultu trgovačkog centra Portanova u razdoblju od 26.4.2021. do 16.5.2021.

 

Članak 3.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske stariji od 16 godina, koji  pošalju dvije fotografije: svoju portretnu fotografiju i fotografiju od glave do pete. Fotografije je potrebno  poslati putem e-maila na adresu: marketing@portanova.hr u razdoblju od 26.4.2021. do 16.5.2021. do 21 sat. Uz fotografije je nužno navesti puno ime i prezime, adresu stanovanja, e mail adresu i kontakt broj telefona ili mobitela.

Nagradu će osvojiti jedan dobitnik/dobitnica čija prijava sadržava sve navedene podatke te čiju fotografiju odabere tročlani žiri.

 

Članak 4.

Sudionici natječaja sudjelovanjem jamče da su isključivi vlasnici autorskih prava na fotografiju s kojom se natječu za nagradu.

 

Članak 5.

Fotografije dobitnika/dobitnice koje tročlani žiri odabere osvojit će:

  • Snimanje za kampanju Portastična srijeda lipanj trgovačkog centra Portanova i poklon bonove u ukupnoj vrijednosti 2. 000,00 kuna za shopping u Portanovi:
  • 400 kn vrijednosti poklon bona trgovine Tom Tailor
  • 100 kn vrijednosti poklon bona trgovine Forica
  • 200 kn vrijednosti poklon bona trgovine Polleo
  • 300 kn vrijednosti poklon bona trgovine Watch centar
  • 500 kn vrijednosti poklon bona trgovine ShoeBeDo/Skechers
  • 500 kn vrijednosti poklon bona trgovine Springfield

 

Članak 6.

Imena dobitnika nagradnog natječaja objavit će se na stranici www.portanova.hr i službenom Facebook profilu trgovačkog centra Portanova najkasnije do 20.5.2021. godine te će isti biti obaviješteni najkasnije do 25.5.2021. godine.

 

Članak 7.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o. sa svojom užom obitelji.

 

Članak 8.

Svi sudionici samim sudjelovanjem prihvaćaju pravila ovog nagradnog natječaja.

Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema trgovačkom centru Portanova ili tvrtke priređivača po bilo kakvoj osnovi.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane trgovačkog centra Portanova objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju dobitnik/dobitnica pristaje na fotografiranje od strane profesionalnog fotografa te je suglasan/suglasna  da se te fotografije upotrijebe kao materijali koji će se pojavljivati u tiskanim i online medijima u svrhu promocije novih kolekcija jesen/zima 2019. trgovačkog centra  Portanova. 

 

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionici nagradnog natječaja se izričito slažu i ovlašćuju Priređivača nagradnog natječaja da prikuplja i obrađuje osobne podatke koje sudionici navedu u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradnog natječaja čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradnog natječaja nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradnog natječaja i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom, a prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, te Pravilnikom o priređivanju nagradnog natječaja.

 

Članak 10.

Dobitnik/dobitnica svoju nagradu može podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Članak 11.

Priređivač nagradnog natječaja ima pravo promijeniti pravila ukoliko to bude potrebno zbog tehničkih ili komercijalnih zahtjeva ili zbog zahtjeva javnosti. Pravila i svake izmjene pravila bit će objavljene na web stranici priređivača: www.portanova.hr. U slučaju spora između priređivača natječaja i sudionika natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku.

 

Izuzetost Facebooka od ovog natječaja

Organizator nije odgovoran za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost internet poslužitelja. Facebook nije ni na koji način povezan s ovim natječajem.

 PRILOG 1 – OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U sklopu prijave za nagradni natječaj prikupljamo korisničko ime te podatke koje sudionici objave putem autorskog komentara. Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja nagradnog natječaja, budući da su nam oni nužni za odabir najkreativnijeg komentara, za objavu rezultata natječaja te za kontaktiranje dobitnika. Ako

 

nisu dani svi zatraženi podaci, osoba nema pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju. Nakon odabira dobitnika nagradnog natječaja, prikupljamo ime i prezime dobitnika (ili provjeravamo njihovu točnost, ako se korisničko ime sastoji od imena i prezimena), godinu/datum rođenja te, ako je dobitnik maloljetnik s navršenih 16 godina, ime i prezime zakonskog zastupnika/skrbnika koji će preuzeti nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade, vrši se uvid u osobnu iskaznicu dobitnika odnosno njegovog zakonskog zastupnika/skrbnika (ne uzimamo kopiju niti dodatne podatke s osobne iskaznice) te se prikuplja potpis preuzimatelja. Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu izvršenja obveze definirane nagradnim natječajem, budući da su nam oni potrebni za identifikaciju dobitnika i utvrđivanja ispunjavanja pravila natječaja (minimalna dob sudionika) te dodjelu nagrade.

 

Provođenjem nagradnog natječaja Organizator ujedno ostvaruje svrhe promoviranja svojih aktivnosti, proizvoda i usluga te unapređenja svog poslovanja. Pravna osnova jesu pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze (ugovora) prema ispitaniku.

 

Uvid u korisničko ime i autorski komentar svakog natjecatelja, kao i uvid u objavu o konačnom dobitniku (korisničko ime), mogu imati svi posjetitelji Facebook stranice TC Portanova, na kojoj je postavljena objava koja komunicira nagradni natječaj. Pristup imenu i prezimenu dobitnika (ako je različito od korisničkog imena), godini / datumu rođenja dobitnika i imenu i prezimenu zakonskog zastupnika/skrbnika (kada je dobitnik maloljetnik s navršenih 16 godina) imaju samo za to ovlaštene osobe Organizatora natječaja (točnije, marketing odjel tvrtke nositelja natječaja Amplitudo d.d.)

 

Podatke koji su javno objavljeni na Facebook stranici TC Portanova držimo objavljene za vrijeme trajanja nagradnog natječaja i kroz dodatno razdoblje nakon toga koje je potrebno za promoviranje budućih sličnih natječaja. Nevezano za javne objave, podatke dostavljene u sklopu natječaja čuvamo za interne potrebe za vrijeme koje je potrebno za (i) rješavanje eventualnih pritužbi nakon provedenog natječaja (do maksimalno 6 mjeseci), (ii) marketinške potrebe analize i unapređenje poslovanja (do maksimalno 3 godine), (iii) ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva u skladu sa zakonskim zastarnim rokovima (do maksimalno 5 godina; odnosno, iznimno, do pravomoćnog okončanja tih postupaka).

Poduzimamo sve odgovarajuće mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka, a posebice de je pristup podacima strogo ograničen na osobe ovlaštene obrađivati podatke za navedene svrhe.

Pravo na pristup informacijama: imate pravo dobiti potvrdu o obradi vaših osobnih podataka  (uključujući kopiju tih podataka) te dodatne informacije o obradi vaših podataka i vašim pravima.

Pravo na brisanje: ako su ispunjeni uvjete predviđeni propisima (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani), imate pravo ishoditi, bez nepotrebnog odgađanja, brisanje svojih osobnih podataka. Ako ipak postoji zakonit razlog za daljnju obradu podataka, o tome ćemo vas detaljno informirati u sklopu odgovora na vaš zahtjev.

Pravo na ispravak: ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo ishoditi ispravak odnosno dopunu tih podataka.

Pravo na ograničenje obrade: ako su ispunjeni uvjete predviđeni propisima (npr. ako smatrate da obrada nije zakonita, ali ne želite da vas brišemo iz baze podataka), imate pravi ishoditi ograničenje obrade vaših podataka.

Pravo na prigovor: kada vaše podatke obrađujemo na temelju legitimnog interesa (kao u

slučaju čuvanja odnosno držanja objavljenih podataka u marketinške svrhe), imate pravo

prigovoriti obradi svojih podataka. U slučaju takvog prigovora nećemo dalje obrađivati vaše

osobne podatke, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu

koji nadilaze vaše interese ili ako je to potrebno radi ostvarivanja ili obrane naših pravnih

zahtjeva.

Pravo na prenosivost: u mjeri u kojoj se obrada provodi automatiziranim putem, imate pravo

svoje osobne podatke zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno

čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga. Ako je to tehnički izvedivo, imate

pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade.

Kontakt za ostvarivanje prava: marketing@portanova.hr

Također, u svakom trenutku imate pravo podnijeti pritužbu u vezi obrade svojih osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

 

U Osijeku, 26.4.2021.

 

Amplitudo d.d.

Path 5