Radno vrijeme 5.8.2020.

Trgovački centar Prtnova 5.8.2020. radi prema redovnom radnom vremenu. 

Path 5